Stichting In Lijn


Stichting In Lijn brengt verhalen die inzicht geven in lastige en gevoelige onderwerpen. De Stichting richt zich op onderwerpen met zowel een grote individuele als een grote maatschappelijke impact. Bij het vertellen van deze verhalen wordt altijd ook gebruik gemaakt van getekende verhalen.

Stichting In Lijn vertelt verhalen die zowel direct betrokkenen als de bredere omgeving steun en houvast geven.

Speciale aandacht gaat uit naar geestelijke en lichamelijke gezondheidzorg, seksueel en huiselijk geweld, de positie van kinderen en mensenrechten.